Ayurveda Castricum

Ayurveda

Ayurveda – het oudste gezondheidssysteem ter wereld

Ayurveda - "kennis van leven" is een van de oudste medische stelsels ter wereld en stamt, net zoals yoga, uit India en is duizenden jaren oud. Beide disciplines beogen hetzelfde doel, namelijk lichamelijke en geestelijke volmaaktheid en zij hebben dan ook vele gemeenschappelijke opvattingen.
Door haar alles omvattende zienswijze staat ayurveda weer in het middelpunt van de belangstelling en ondervindt alom erkenning. Het geheim van haar succes schuilt in haar eenvoud, haar natuurlijkheid en effectiviteit: volgens ayurveda is een duurzaam innerlijk evenwichtde basis voor volkomen welzijn, natuurlijke schoonheid en handhaafd een bestendig goede gezondheid.

Volgens ayurveda is een duurzaam innerlijk evenwicht de basis voor een goede gezondheid. Men onderscheidt hier drie basisprincipes, de zogenaamde dosha’s. Deze drie dosha’s opvatten verschillende elementen welke  zijn in de gehele natuur werkzaam. Ook  in ons lichaam en in onze geest. Het zijn lucht, ruimte, vuur, water en aarde. Voorwaarde voor een goede gezondheid en een evenwichtige, heldere geest is een individueel, harmonisch evenwicht van deze dosha’s. Het individuele evenwicht van de doshas Vata, Pitta en Kapha zorgt voor de verschillende kenmerken van de persoonlijkheid. Dit is aangeboren en bepaalt hoe we zijn, onze voorliefdes en afkeren, onze zwakte en onze kracht. Verstoring van deze evenwicht veroorzaakt ongemakken, ziekte en pijn. Om achter te komen wat uw constitutie is en wat te doen om u terug in balans krijgen is het raadzaam om een afspraak te maken met een kundige ayurvedische adviseur of therapeut.

Agni (vuur) en Ama(afvalstoffen) vormen centrale begrippen binnen de Ayurveda. Agni staat voor de spijsvertering en alle andere metabolische processen van transformatie binnen het lichaam. Voor de optimale voeding van alle lichaamsweefsels en -cellen alsmede voor een optimale functioneren van dezen is een uitgebalanceerde en gezonde Agni van groot belang. Waneer Agni niet goed functioneert kunnen afvalstoffen niet goed verwerkt en afgevoerd worden en blijven in het systeem zitten, of er ontstaan daardoor afvalstoffen in het lichaam en in de weefsels. Dat loopt uiteen van onverteerde eten in het maagdarmkanaal tot toxische substanties in de bindweefsels en van cellulaire toxinen in de celwand van een cel tot mentale en emotionele Ama (niet verwerkte ervaringen) Dergelijke afvalstoffen blokkeren de doorstroming - van substanties en van energie, ze verstoren en dempen agni(vuur), ze verminderen algehele en cellulaire intelligentie en kunnen bovendien de geest vetroebellen. Het is niet voor niets dat Ayurveda veel aandacht besteedt aan het herstellen en/of in stand houden van gezonde Agni alsmede het ontslakken ofwel het verbranden en afvoeren van Ama(afvalstoffen). Een van de algemene redenen waarom mensen een ziekte krijgen en ontwikkelen ligt eenvoudigweg in het feit dat we vaak niet weten wat de conditie van onze agni is, wat voor soort agni we hebben en hoe we agni kunnen balanceren of stimuleren. Een belangrijk deel van het voorkomen en behandelen van veel ziekten - of liever gezegd, van de meeste ziekten - begint bij Agni.
Coen v.d. Kroon

De ayurvedische traditie leert dat voedsel niet alleen dient om het lichaam te voeden, maar dat het ook de geest en het bewustzijn beinvloedt. Zoals wij een lichamelijke constitutie hebben- vata, pitta en kapha, zo hebben we ook een geestelijke constitutie, die door de drie guna's wordt gekenmerkt - sattva,rajas en tamas.

VATA
Het bewegingsprincipe, verbonden met ether en lucht. Belangrijkste eigenschappen: droog, veranderlijk, beweeglijk, koud, licht, subtiel, ruw, snel. VATA is verantwoordelijk voor het zenuwstelsel, de ademhaling en alle bewegingsmechanismen van het lichaam. De Vata-dosha houdt verband met de elementen ether en lucht. Als Vata in balans is voelt men zich vol energie, blij, enthousiast en creatief; de geest is rustig, helder en levendig. Is Vata uit evenwicht, dan brengt het angst, nervositeit, bezorgheid, geestelijke verwarring, hartkloppingen, constipatie, gasophouping, zwakte, overmatig droge huid, droge lippen, haaren, pijn in de onderrug, zelfs bevingen en krampen teweeg.

PITTA
Het stofwisselingsprincipe, verbonden met vuur en water. Belangrijkste eigenschappen: heet, beetje olieachtig, scherp, vloeibaar, zurig, licht, bevochtigend. PITTA regelt onder andere de stofwisseling en de lichaamstemperatuur. Op geestelijk gebied staat Pitta voor een scherp intellect en het gevoelsleven. Pitta vertegenwoordigt in hoofdzaak het element vuur. Pitta in balans zorgt voor tevredenheid, energie, taalbeheersing, een goede spijsvertering, de juiste lichaamstemperatuur en een heldere geest. Pitta uit balans veroorzaakt misselijkeheid, hoofdpijn, te veel warmte in het lichaam, overmatig zweten, maagzuur, prikkelbaarheid, irritatie, woede, frustratie, kritiek, haat, jaloezie en afgunst.

KAPHA
Het structuurprincipe, verbonden met water en aarde. Belangrijkste eigenschappen: zwaar, zoet, olieachtig, standvastig, langzaam, kleverig, koel, zacht.
KAPHA geeft het lichaam stevigheid en stabiliteit en houdt de vloeistofhuishouding in evenwicht. Kapha houdt verband met de elementen aarde en water. Kapha in balans schenkt kracht, uithoudingsvermogen, een krachtig immuunsysteem, geduld en psychische stabiliteit. Als Kapha uit balans is, heeft het te maken met verkoudheden, griep, verstopte sinussen en andere ziektes waarbij slijm betrokken is. Futloosheid, overgewicht, diabetes en vasthouden van water. Emotioneel betekent het hebzucht, gehechtheid, afgunst, bezitterigheid, lust, luiheid, depressiviteit.

SATTVA
Eigenschappen van sattva impliceren essentie, werkelijkheid, bewustzijn, zuiverheid en helderheid van waarnemen. Mensen met satvische eigenschappen zijn liefdevol, meedogend, zuiver van geest. Ze streven naar waarheid en rechtvaardigheid. Ze raken niet gemakkelijk overstuur en ze worden niet snel boos. Ze zijn zorgzaam voor mensen dieren en bomen en hebben eerbied voor elk leven en bestaan. Zij zien eer fries, alert, aandachtig en stralend ui en krijgen erkenning voor hun wijsheid, geluk en vreugde. Satvisch voedsel zuivert het lichaam en brengt de geest tot rust. Het gaat om vers voedsel. Zuivere melk, ghee, granen, groente en fruit zijn goede voorbeelden.

RAJAS
Alle beweging en activiteit, dat tot een leven van sensueel genot, plezier en pijn, inspanning en rusteloosheid leidt. Mensen bij wie rajastische eigenschappen overheersen zijn liefdevol, kalm en geduldig zolang hun eigenbelang niet in het geding komt. Al hun activiteiten zijn op zichzelf gericht, egoïstisch, ambitieus, agressief, trots en zijn geneigd de baas te spelen over anderen. Zij houden van macht, aanzien, status en zijn perfectionistisch. Ze worden snel boos en jaloers en kennen weinig vreugdevolle momenten. Zij lijden aan faalangst, hebben snel last van stress en zijn snel geestelijk uitgeput.
Rajasisch voedsel stimuleert lichaam en geest tot actie. Denk aan kofie, knoflook, ui, peper en hete specerijen.

TAMAS
Is duisternis, zwaarte en neiging naar materialisme. Mensen die door tamas overheerst worden, zijn vaak minder intelligent. Zij neigen naar depressiviteit, luiheid en overmatig slapen, zelfs overdag. Geestelijk werk vermoiet hen snel. Zij houden van eten, drinken, slapen en seks. Ze zijn vaak hebzuchtih, bezitterig, gehecht, prikkelbaar en onverschillig jegens anderen. Tamasisch voedsel verdooft de geest en maakt het lichaam lui zoals bedorven voedsel, gefrituurd voedsel, vlees, kaas en zoetigheid. Voor sommige mensen kan alcohol zowel rajasisch als tamasich zijn, want het kan hen eerst tot activiteit of enthousiasme aanzetten en vervolgens kalmeren of zelfs verdoven. Alle drie dosha's zijn altijd in ieder mens aanwezig, maar hun verhouding varieert van persoon tot persoon. Als wij gezond willen blijven, zullen wij onze individuele kwalitatieve en kwantitatieve verhouding van de dosha's in stand moeten zien te houden.

Adres:
Eerste Groenelaan 15
1901 TA Castricum
T: 06-52430839 
E: alena.iknatuurlijk@gmail.com


Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief!